Wesprzyj nas Fundacja Pomagamy z Pasją

Cel


Celem fundacji jest:

 • poprawa kondycji zdrowotnej polskiego społeczeństwa przez promocję postaw prozdrowotnych _oraz prawidłowych nawyków żywieniowych,
 • pomoc osobom z niepełnosprawnością poprzez zbiórki środków finansowych w czasie akcji promocyjnych.

Cele fundacji realizowane są poprzez:

 • inicjowanie, wspieranie, promowanie i realizację działań służących promocji i ochronie zdrowia i aktywności fizycznej,
 • kształtowanie świadomości i wiedzy społeczeństwa w zakresie zasad prozdrowotnego stylu życia,
 • promocję idei programowania żywieniowego jako istotnego czynnika determinującego kondycję zdrowotną społeczeństwa,
 • promocję zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej poprzez wskazanie zdrowego odżywiania jako podstawowej zasady utrzymania dobrego stanu zdrowia i zapobiegania chorobom,
 • działalność edukacyjną w zakresie rozpowszechniania wiedzy w dziedzinie zdrowego żywienia i zależnościach pomiędzy dietą a stanem zdrowia,
 • działania na rzecz poprawy jakości żywienia w placówkach publicznych, ze szczególnym naciskiem na przedszkola i szkoły,
 • działalność proekologiczną, wspieranie rolnictwa ekologicznego oraz wysokiej jakościowo produkcji żywności oraz ochrona środowiska naturalnego,
 • promocję oraz upowszechnianie kultury i sztuki, w tym promowanie kultur lokalnych i różnorodności kulturowej, zwłaszcza kulinarnej, poszczególnych regionów Polski,
 • organizowanie szkoleń dotyczących ochrony i promocji zdrowia,
 • współpracę z ekspertami w dziedzinie zdrowia i żywienia,
 • organizowanie warsztatów (kulinarnych, dietetycznych), konferencji, pokazów, degustacji,
 • organizowanie aukcji, kiermaszy, targów itp.,
 • udział w targach i innych wydarzeniach branży turystycznej, zdrowotnej, kulturalnej i kulinarnej,
 • organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, spektakli itp.,
 • prowadzenie stron, serwisów, portali i witryn internetowych,
 • wspieranie finansowe i rzeczowe osób, podmiotów i instytucji realizujących inicjatywy zgodne z celami Fundacji,
 • współpracę z samorządami, ośrodkami, instytucjami, organizacjami i osobami indywidualnymi w kraju i za granicą w zakresie realizacji celów Fundacji,
 • pracę na rzecz środowiska lokalnego,
 • prezentacje, wystąpienia publiczne, happeningi, konferencje prasowe, szkolenia i seminaria naukowe na temat zdrowego trybu życia.

Partnerzy

 
Piwniczanka
Strefa 52
Szubryt
Lasy Państwowe Stary Sącz
Tessa
Rebel Electro
Biodermic
Hotel Ibis Styles
Drogi i Mosty - Jan Kaczmarczyk

Patroni medialni

 
Portal tenisowy
Offset magazyn
Uroda i Zdrowie